Onze missie

De Marius van der Sandt Academy is opgericht om jonge, talentvolle natuurfotografen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zij zijn de verhalenvertellers van de toekomst die met hun werk de schoonheid van de natuur en het belang om deze te beschermen zichtbaar kunnen maken. De natuur staat in Nederland en wereldwijd nog altijd flink onder druk en moet het vaak afleggen tegen economische en andere belangen. De kans bestaat dat hierdoor soorten definitief verdwijnen en dat er andere onherstelbare schade wordt aangericht.

Jonge natuurfotografen zijn bij uitstek geschikt om het verhaal van de natuur te vertellen en andere mensen duidelijk te maken hoe belangrijk het is de natuur te beschermen en in stand te houden voor toekomstige generaties. Zij hebben de passie, de tomeloze energie en de onbevangen blik die hiervoor nodig zijn.
^ N 51,96918° > E 005,66539°
^ N 52,17363° > E 005,78461°

Onze activiteiten

Het aanbieden van de Marius van der Sandt beurs – jaarlijks aan drie jonge talentvolle fotografen – vormt de belangrijkste activiteit van de Academy. Inmiddels zijn er al 9 beurzen uitgereikt en de beurswinnaars zijn zonder uitzondering heel positief over de waarde ervan voor hun ontwikkeling.
lees meer over de beurs

Daarnaast is er al enkele malen een jeugddag georganiseerd, met allerlei inspirerende activiteiten en lezingen gericht op een wat grotere groep jonge fotografen. Momenteel heeft de Academy in beraad hoe de jeugddag een nog groter publiek kan bereiken en welke andere educatieve activiteiten in de nabije toekomst kunnen worden ontplooid.

Onze organisatie

De Marius van der Sandt stichting is opgericht in november 2011 en is erkend als zogenoemde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling zonder winstoogmerk. Sinds 2017 wordt naar buiten toe ook de naam Marius van der Sandt Academy gebruikt.

De statutaire doelstelling luidt: 2.1.1. Het stimuleren van jonge fotografen om fotografische projecten te realiseren, die gericht zijn op natuur en landschap en die zowel fotografisch als inhoudelijk origineel zijn; 2.1.2. Het stimuleren van jonge fotografen die door middel van fotografische projecten ingrijpende veranderingen in natuur en landschap zichtbaar willen maken;

Betty Kruit en Theo Bosboom vormen samen de drijvende kracht achter de Academy. Betty is de moeder van Marius en heeft samen met zijn vader in 2011 de stichting opgericht. In 2019 is Betty tot ons verdriet overleden. Theo Bosboom is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beurs en vormt als coördinator de schakel tussen het fotografenteam en het bestuur. Sinds 2016 wordt het tweetal ondersteund door David Peskens, beurswinnaar in 2014, met name op het gebied van de website en social media.
^ N 52,83509° > E 004,69437°

Ons bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit vier personen, te weten:

- Patrick van Domburg, voorzitter
- Margreth Hulswit, secretaris
- Ruud Ruiken, penningmeester
- Alexander Maljaars, algemeen lid

Lees meer..

Patrick van Domburg, voorzitter. Van Domburg is burgermeester van IJsselstein, na een eerdere carrière als wethouder in Zoetermeer en diverse juridische en beleidsfuncties bij het Openbaar Ministerie. Hij fotografeert zelf ook graag, met name tijdens zijn reizen.

Margreth Hulswit, secretaris. Hulswit is Operationeel Manager Verpleegafdeling Short Stay Unit Volwassenen bij het UMC Radboud. Ze fotografeert voor haar plezier en kan erg genieten van mooie en opvallende beelden.

Ruud Ruiken, penningmeester. Ruiken is hoofd administratie bij Beaphar BV en is enthousiast part time fotograaf (met name concerten en bruiloften).

Alexander Maljaars, algemeen lid. Maljaars is senior adviseur bij het Kadaster. Daarnaast is hij Lid Toezichthoudend Bestuur van de Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Zwolle en is hij een van de oprichters en juridisch adviseur van de stichting Vox Humana. Ook Maljaars is zelf enthousiast fotograaf.


Tekst inklappen
Patrick van Domburg Patrick van Domburg >
Margreth Hulswit Margreth Hulswit >
Ruud Ruiken Ruud Ruiken >
Alexander Maljaars Alexander Maljaars >

Video

Bekijk de video “Oog op de natuur” voor een introductie over Marius, de stichting en haar doelstellingen. Alle foto’s zijn gemaakt door Marius en de muziek is speciaal bij de beelden gecomponeerd door Berry van Berkum, musicus en orgelleraar van Marius. De uitvoering berust bij Berry van Berkum, piano, en Arthur Ornée viool.

Officiële stukken

Hier vindt u een aantal officiële documenten van de stichting, die u desgewenst kunt downloaden en inzien.