Akkers en heidebeheer

Jarno van Bussel

Het heidelandschap kent een lange geschiedenis en had een belangrijke agrarische functie in het verleden. De kleinschalige akkerbouw van toen is echter grotendeels verloren gegaan. Deze vorm van heidebeheer kan evenwel een positieve invloed hebben op de biodiversiteit. Jarno van Bussel maakte voor de beurs een fotoserie waarin hij ingaat op de vraag welke rol de heideakkers tegenwoordig hebben in de biodiversiteit van Nederland.

klik hier om Jarno's portfolio te bekijken
^ N 51,41408° > E 005,62611°
^ N 51,40541° > E 005,61747°
^ N 51,41226° > E 005,61335°

Beakkering

Geïnspireerd door de positieve ervaringen met beakkering en de combinatie van langdurige braak met begrazing zijn recentelijk experimenten met nieuwe tijdelijke beakkering opgestart. Vergraste, voormalige heidevegetaties zijn afgebrand, een jaar door schapen gebruikt als voorbemesting en vervolgens ondiep geploegd. Hierna wordt het enkele jaren beteeld waarna het voor lange tijd braak komt te liggen (wel schapenbegrazing). Doel: langzaam omvormen naar door struikheide gedomineerde vegetatie met in de tussenliggende jaren overgangsfasen van matig voedselrijk grasland en/of heischraal grasland.
^ N 51,41376° > E 005,63155°
De eerste onderzoeksresultaten van heideakkerbeheer zijn positief; een hoge dichtheid van de veldkrekelpopulatie en andere ongewervelden zoals spinnen en loopkevers.
^ N 51,41408° > E 005,62611°
Parasolzwammen groeien op een van de akkers op de Strabrechtse Heide. Een herkenbare soort die groeit op natte graslanden. De grote exemplaren kunnen een hoed met een diameter van 40cm hebben.
^ N 51,41323° > E 005,63943°