Stadsmeeuwen

David Hup

In dit fotoverhaal wil David een inkijk geven in het leven van de meeuw en laten zien hoe we omgaan met meeuwen. Op deze manier nodigt hij mensen uit om eens stil te staan bij de meeuwen in de stad. We zullen meeuwen niet meer uit ons stadsbeeld verliezen en de voorspellingen zijn dat er nog veel meer meeuwen gaan komen. Het is van belang om elkaar goed te leren kennen en begrijpen als je dezelfde omgeving deelt.

klik hier om Davids portfolio te bekijken
^ N 52,35523° > E 004,92894°
^ N 52,06871° > E 004,31289°
Meeuwenoverlast is een begrip geworden in steden langs de kust. De vogels scheuren vuilniszakken open en maken er in de steden een bende van. Ze vervuilen de buurt, zorgen voor ongedierte en houden vele mensen uit hun slaap met hun gekrijs. Veel mensen vinden dat dit zo niet meer langer kan en dit resoneert ook door in gemeenten. Zo hebben gemeente Haarlem, Alkmaar en Leiden een ontheffing weten te krijgen om eieren te vervangen door plastic varianten. Op deze manier wordt het aantal geboren jongen, en hiermee de overlast, beperkt. Gemeente Den Haag besteedt ook veel aandacht aan meeuwen. Zo hebben zij een budget van 30.000 euro uitgetrokken om onderzoek te laten doen naar de meeuwensoorten die in de stad te vinden zijn.
^ N 52,08152° > E 004,36004°
Het lijkt voor velen alsof we niets aan de overlast kunnen doen, maar als je dieper in het onderwerp duikt kom je er achter dat de overlast van meeuwen wel degelijk te maken heeft met ons gedrag. Meeuwen zijn nog niet heel lang tussen de mensen in de stad te vinden en het is van belang dat we hier goed mee om leren gaan.
^ N 52,07394° > E 004,25888°

Vloek of zegen?

Door steden langs de kust zie je overal vliegers op daken. Het gevoel zelf iets te doen tegen meeuwenoverlast is groot bij mensen. Toch blijkt een vlieger op het dak plaatsen nutteloos volgens experts, meeuwen zijn te slim. Ook zijn er mensen die het leuk vinden dat er meeuwen zijn. Zo worden meeuwen vaak met plezier gevoerd. Toeristen in de stad voeren meeuwen met alle plezier en beschouwen de aanwezigheid van meeuwen als vermaak. Zo ook Eloise, een vrouw uit Den Haag, zij voert zo al 20 jaar lang meeuwen en heeft een speciale band met individuele meeuwen op weten te bouwen.
Het aanbod van eten in de stad is kennelijk zo aantrekkelijk voor de meeuw dat ik mij af vraag,
kunnen we onze manier van omgaan met afval niet veranderen?
^ N 52,36669° > E 004,89453°