Gulzige rovers

Yavanna Aartsma

Insecten zijn qua soortenrijkdom de grootste groep dieren op aarde. Ondanks hun algemeenheid zijn veel aspecten van insecten bij het grote publiek onbekend, met name wat betreft hun gedrag. Dit geldt ook voor insecten die o.a. andere insecten eten, de predatoren en parasieten. Door hun geringe grootte en soms goed gecamoufleerde voorkomen blijft het jachtgedrag van insecten vaak verborgen. Yavanna neemt de kijker mee in deze verholen wereld.

klik hier om Yavanna's portfolio te bekijken
^ N 51,71714° > E 005,36080°
^ N 51,71804° > E 005,36643°
De wereld van insecten is een harde wereld, met jachtgedrag dat de spannendste achtervolging van een zebra door leeuwen kan overtreffen!
^ N 51,65630° > E 005,19580°
Naast dat het gedrag van insecten weinig algemeen bekend is, wordt ook het belang van insecten in ecosystemen onderschat. Insecten staan aan de basis van de voedselketen en voorzien vele hogere dieren van voedsel. In de landbouw kunnen predatore insecten plagen voorkomen en zonder predatore insecten zouden er veel meer muggen zijn. Insecten staan echter allesbehalve hoog op het lijstje voor natuurbescherming, terwijl bescherming hard nodig is. Studies schatten dat in Nederland 75% van de insecten al verloren is gegaan.

^ N 51,64573° > E 005,11694°
Ik denk dat men simpelweg te weinig weet over de fascinerende wereld van insecten en de rol die zij spelen in de natuur om ze op waarde te schatten.