Ganzen in Nederland

Jeffrey van Houten

Nergens in Europa vind je grotere groepen ganzen dan in Nederland, waar jaarlijks anderhalf tot twee miljoen ganzen voorkomen. Door de grote landbouwsector en het vele open water dat Nederland heeft, blijkt ons land een uitstekende habitat voor deze vogelsoort. Het grote broedsucces van de gans heeft echter een keerzijde. Boeren ondervinden veel last van de grote toename aan ganzen. Door het eten van de gewassen worden de opbrengsten van het land verminderd en daarnaast zorgt de combinatie van uitwerpselen en het aandrukken van de grond door ganzenpoten voor verstikking van de landbouwpercelen.

In zijn fotoproject laat Jeffrey deze problematiek terugkomen, maar laat hij ook zien hoe mooi deze dieren eigenlijk zijn.

klik hier om Jeffrey's portfolio te bekijken
^ N 53,01917° > E 004,79508°
^ N 53,03208° > E 004,77465°
Wanneer we grote groep ganzen in Nederland als probleem zien, zijn we zelf de oorzaak. De groei in het aantal ganzen is een afspiegeling van hoe wij ons land hebben ingericht.

Schadebeperking

Er worden verschillende soorten maatregelen getroffen om de schade te beperken. Natuurbeheerders proberen het broedsucces te verkleinen door bijvoorbeeld eieren te prikken. Dit zorgt ervoor dat een gans door blijft broeden op een ei dat niet meer uit zal komen. Een andere, directere vorm van schadebestrijding is het bejagen van ganzen op landbouwgronden. Jaarlijks worden er ongeveer 70.000 ganzen geschoten. Het vlees dat hiervan het resultaat is, wordt op verschillende manieren verwerkt, bijvoorbeeld door slagers en restaurants.
^ N 53,01758° > E 004,77507°
^ N 53,09727° > E 004,82993°

Schade

Vanuit de lucht is hier goed zichtbaar wat voor schade ganzen kunnen aanrichten. Dit gebied is speciaal ingericht voor rotganzen waar ze deze schade mogen aanrichten.

De vraag is hoe de groei van het aantal ganzen in Nederland zich zal ontwikkelen. Tot nu toe blijft het aantal ganzen toenemen, maar klimaatverandering zou ervoor kunnen zorgen dat sommige broedgebieden in de toekomst onbruikbaar worden waardoor het broedsucces af zal nemen. Wetenschappelijk onderzoek zal uit moeten wijzen wat er precies gaat gebeuren met de ganzen in Nederland en hoe wij daar als mens op moeten anticiperen.
^ N 53,01040° > E 004,79216°