Herstel van de Leuvenumse beek

Jacob Kaptein

Jacob is enorm gefascineerd door beeklandschappen vanwege hun veelzijdige uiterlijk en de altijd aanwezige dynamiek die in het landschap zichtbaar is. Voor zijn beursproject heeft hij een jaar lang het gebied rondom zo'n beek bezocht; de Leuvenumse beek. Hij fotografeerde het leven rondom het water en kwam erachter dat de beekloop al sinds vroegere tijden behoorlijk is veranderd door de invloed van de mens. Zo is de beek rechtgetrokken voor een snelle afvoer van het water zodat papiermolens verzekerd waren van een constante, snelle stroom. Dit heeft negatieve gevolgen gehad voor de flora en fauna rondom de beek. Tegenwoordig heeft Natuurmonumenten maatregelen genomen om de beek weer naar zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. In zijn serie laat Jacob zien wat dit heeft opgeleverd.

klik hier om Jacobs portfolio te bekijken
^ N 52,35342° > E 005,69598°
Langzaam maar zeker wordt de boom ontworteld door de beek die beetje bij beetje zand uit de binnenbocht meeneemt en elders neerlegt. Na een zeker aantal jaren zal deze boom omvallen en andere taken gaan vervullen in het bos.
^ N 52,32149° > E 005,70440°
^ N 52,32306° > E 005,70501°

Herfstbos

Als het blad valt, accumuleert het op de takken en stammen die in het water gegooid zijn. Hierdoor ontstaan grote verstoppingen waardoor het water niet meer afgevoerd kan worden. Vervolgens komen hele stukken bos onder water te staan.

Strijd van het leven

Toen Jacob door het met water ondergelopen bos liep, viel zijn oog op dit jonge beukje dat de uiterst natte omstandigheden moest trotseren. In de avondschemering ging hij terug naar de plek om het beukje te fotograferen. Zal het beukje de situatie overleven en volgend jaar opnieuw groeien?
^ N 52,31194° > E 005,71083°
^ N 52,31855° > E 005,70621°
Een prachtige keiler steekt de Leuvenumse beek over. Doordat de beek recht door het bos snijdt, trekt het wild regelmatig door het water heen om de overkant te bereiken.
^ N 52,37476° > E 005,70827°

Beekprik

Natuurmonumenten voert allerlei beheersmaatregelen uit om bepaalde doelsoorten weer terug te krijgen in of rondom de beek. Een van deze soorten is de beekprik, een rode lijstsoort. Door allerlei takken en boomstammen in de beek te brengen ontstaan gradiënten in stroomsnelheid en daardoor diversiteit in beekbodemsubstraten. Deze beekprik heeft grindbedjes nodig voor het paren. Kort na de paring sterven de volwassenen.